Buy Caluanie Muelear Oxidize Online

 • Գին

  11 դրամ

 • #ID 9380
 • Մակնիշ ?
 • Մոդել ?
 • Տեսակը ?
 • Անվանում ?
 • Պահեստամասի համար 3798
 • Վիճակը Նոր
 • Գտնվելու վայրը Եղեգնաձոր
 • Թարմացվել է 19 օր առաջ

used for crushing precious metals and semiprecious stones in the chemical industry. This facilitates breaking nails with bare hands after a 10-20 second dive. Heavy water changes the properties of the metal, making it brittle. But at the moment of evaporation of heavy water, the rock returns to its previous state. Product Name: Caluanie Muelear Oxidize CasNo: 7439-97-6